Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Aksnesvatnet er en liten perle på Kolnes, mellom golfbanen og Spannevegen. 5-6 av våre ivrige turgjengere med røtter i Grendautvalg og Idrettslaget har satt seg fore å få laget en tursti rundt Aksnesvatnet.  Sammen med elever som deltar i arbeid på gården til Jon Egil Frette har disse nå fått laget ca 4 km med merket løype ved Aksnesvatnet.  

Målet er engang om ikke lenge å ha laget en god tursti for turglade sambygdinger hele veien rundt vatnet.  Det mangler litt, og det hele henger ikke helt sammen enda. Du må opp på veien et stykke for å komme rundt det sørlige stykket for så å ta gardsvegen opp til stien igjen.   Når alt er ferdig vil vi få tilsammen 5-6 kilometer turveg gjennom noen vrkelige perler i området vårt å benytte.

Grendautvalget har søkt ut midler både til merking og hogst, og det er satt ut flere gjerdeklyvere der det trengs, det lages også klopper for å komme over elva.

 


Kjenner du til denne perlå?