Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:Store arealer i området mellom Skreveien/grendahuset og opp mot Ørpetveit er planlagt utbygd med boliger, skole, næring og turstier. For å sikre en helhetlig utvikling av området, har Karmøy Kommune utarbeidet en egen kommunedelplan for området. Denne ble godkjent høsten 2012.

Det planlegges rundt 1700 nye boliger. Fra før er det rundt 600. Utbyggingen vil skje over mange år, og i etapper. Første steg er å få ny Eikeveg på plass. Den skal gå fra Steinhaugane mot Skåredalskrysset, og skal finansieres av bompenger fra Haugalandspakken. 

Ledningssystem for vann og kloakk vil bli lagt ned langs den nye vegen, og ført mot felles renseanlegg i Haugesund. 

Det er tegnet inn ny skole og et areal til næringsliv i området ved Kolnes Idrettspark. Der vil også den nye Eikevegen passere. 

Hele kommunedelplanen kan du hente ned fra Karmøy kommunes nettsider. Du finner mer info i KOMMUNEDELPLAN Eike, Kolnes, Skre