Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Kolnes Grendautvalg har mulighet til å gi økonomisk støtte til ulike tiltak som organiseres av lag og foreninger i bygda. Søknadene må være skriftlige, og inneholde en plan for hva pengestøtten vil bli brukt til.

Søknad sendes til Kolnes Grendautvalg v/Grete Smistad, Torvmyrvegen 7, 5541 Kolnes, eller på e-post til post@kolnesnett.no

"Hold Karmøy ren"
Grendautvalget har fått midler fra den såkalte "Hold Karmøy ren"-potten. Denne ønsker vi å bruke til å stimulere velforeninger og andre lag til å holde rydde/pynte opp-dugnad i bygda. Send en søknad til post@kolnesnett.no (evt. adresse som er nevnt over). Søknaden bør inneholde beskrivelse av arbeidet dere ønsker å gjøre, samt område. Støtten blir skjønnsmessig tildelt ut fra bl.a.størresle på område.