Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Arbeidet med kommunedelplanen for Kolnes har foregått siden 2007. 
9. februar 2012 var PLAN 669 - Kommunedelplan for Kolnes, Eike, Skre oppe til behandling i hovedutvalg Teknisk i Karmøy kommune. Etter mange runder, begynner nå planen å ta form. Dere kan lese forslaget til KDP 699 på Karmøy kommunes nettsider, eller laste dem ned her. Protokollen fra møtet i hovedutvalget gav i tillegg noen små, men viktige endringer. 

I desember 2012 ble planen endelig godkjent i hovedutvalg Teknisk. 

Tidligere i prosessen
27.oktober 2010 ble det holdt informasjonsmøte om kommunedelplanen på Kolnes ILs klubbhus. Rundt 80 møtte fram for å høre kommunearkitekt Jarle Stunes og Johannes Thaule fra VAR-avdelingen fortelle om planene for Kolnes.

Kommunens presentasjon
Forslag til kommunedelplan
Kart

Noen luftbilder av vakre Kolnes:


Se vedlegg for Karmøy kommunes forslag til planprogram for det aktuelle området. Dokumentet ble offentlig 26.11.2007

planprg-eike.pdf