Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:Kolnes Grendautvalg har eksistert som lokalmiljøgruppe i mange år. I 2007 ble vi registrert som stiftelse i Brønnøysund. Grendautvalget får støtte fra Karmøy kommune til å drive lokalmiljøtiltak i bygda. Alle som er bosatt i Kolnes skolekrets kan velges inn i styret for grendautvalget.

Kolnes Grendautvalg jobber for at Kolnes skal være et godt sted å bo for alle. Vi ønsker å være pådriver for utvikling av skole, kultur, miljø, idrett og friluftsliv, og en premissleverandør når det gjelder utvikling av boligområder, infrastruktur og næring i bygda.

Hvis du mener det er saker vi bør ta tak i, kontakt et av utvalgets medlemmer, eller send en mail til post@kolnesnett.no