Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


KUL - historikk

Nye Kolnes Ungdomslag KUL fikk sin spede start i februar 2009. I løpet av det første året ble barnehagelokalene pusset opp, det ble gjennomført vedhogst og - salg og det var et ungdomsklubbtilbud en del fredager før og etter jul i ungdomsklubbens lokaler på Grendahuset.

KUL skal arbeide for å gi ungdom på Kolnes et variert og interessant fritidstilbud. Gjennom felles arbeid for å nå dette målet vil Kolnes Ungdomslag også være med på å styrke samholdet mellom ungdommene. De første lederne av KUL var Kenneth Knudsen og Arne Kolnes. 

Aktiviteten i KUL anno 2014 er først og fremst  Kolnes barne og ungdomsteater, og styreleder i KUL er Kristine Haukås. Mulighetene er åpne for alle som ønsker å sette igang aktiviteter for og med barn og unge under under KUL-paraplyen. 

KUL holder til i ungdomslokalene på grendahuset. Innkalling til årsmøte 2012

Kolnes Ungdomslag (KUL)

Tid:     Tirsdag 18. september, kl. 20.00

Stad:    Grendahuset, Ungdomslokalet

Dagsorden:

  1. Valg av ordfører
  2. Valg av møtesekretær
  3. Årsmelding
  4. Fastsetting av kontingent
  5. Regnskap

  6.  Budsjett
  7. Valg av styre og revisor
  8. Eventuelt
    1. Gjennomgang av brannrutiner

For styret

Sonja L. Håland