Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:   Leder:
Grete Smistad

Torvmyrvegen 7
E-Post: grete.smistad@haugnett.no
Telefon: 40403651 

Sekretær:
Elin Salvesen

Århaugveien 2
E-post: e@salvesen.as
Telefon: 99025837 

Kasserer:
Idar Skarstein

Portabakken 13B
E-post: idarms@broadpark.no
Telefon: 48178246 

Medlem:
Anita Pedersen

Buhagen 41
E-Post: anita@pedersen-tc.no
Telefon: 95223332

Medlem:
Odd Petter Haugen

Skrevegen 466
E-Post: opehauge@online.no
Telefon: 48124706

Medlem:
Lars Melkevik

Dølevegen 49A
E-Post: 
Telefon: 


Varamedlem:
Eli Rovik

Skreveien 151
E-post: elirovik@online.no
Telefon: 92203474 

Varamedlem:
Jan Steffensen

Skrevegen 202
E-post:

jan.sigurd.steffensen@gmail.com
Telefon: 90895396