Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Kolnes Grendautvalg skal være en pådriver og premissleverandør for:

- Utvikling av bolig, infrastruktur og næring.
- Utvikling av skole og kultur.
- Utvikling av miljø, idrett og frisluftsliv.
- Synliggjøre bygdas muligheter på internett.


Hvis du mener det er saker vi bør ta tak i, kontakt et av utvalgets medlemmer, eller send en mail til post@kolnesnett.no