Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Velkommen til

Hest Velforening

På denne siden finner du dokumenter, vedtekter og årsmøte-referat m.m.
Det vil også fra tid til annen stå relevant informasjon om hva som skjer på Hest.
Leder: Øyvind Bore: oebor@online.no / 916 77 878

Om en sitter inne med informasjon som kunne vere aktuell å bruke på denne siden, som bilder fra diverse arrangement eller lignende, er det fint om en sender dette til en i styret eller post@kolnesnett.no for kategorisering og publisering.
Da det ikke er ubegrenset med plass tilgjengelig for Hest Velforening, forbeholder styret seg retten til å kunne forkaste eventuelle forslag/bilder før publisering.

Facebook
Hest Velforening er også på Facebook. Meld deg inn for å få den siste oppdaterte informasjonen.