Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Halvårsmøte i KG AL - Agenda

27. sept. 2010 kl 19:30 avholdes halvårsmøte i Kolnes Grendahus AL

I henhold til vedtektene for Kolnes Grendahus AL skal det avholdes halvårlig møte for andelslagets representantskap innen utgangen av september måned.  Dato er allerede publisert via Kolnesnytt og på www.kolnesnett.no.  Det har ikke kommet eksterne innspill på saker, og agendaen blir således:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Halvårsregnskap
5. Orientering fra styret om status og planer
6. Valgkomité

Vel møtt!
Mvh Anita