Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Møtereferat
Årsmøte Hest Velforening 18.03.10


Tilstede:
•    Styret (Tor Bratland, Håkon Hauge, Åse Waage, Nina Halvorsen, Vidar Aga – (Lars Ove Lien hadde ikke anledning til å stille på møtet))
•    Vidar Svendsen
•    Alf Inge Midtgård
•    Claudia Siegling

1.    Innkalling godkjent.

2.    Ordstyrer: Tor Bratland
Referent: Åse Waage
Undertegning av protokoll: Vidar Svendsen og Alf Inge Midtgård. Signaturer er satt i referatboken.


3.    Årsberetning gjennomgått. Ingen kommentarer.

4.    Regnskap gjennomgått, ingen kommentarer.

5.    Valg til styret:

Forslag:
•    Tor Bratland fortsetter som leder ett år til.
•    Håkon Hauge stiller som kasserer et år til, men ønsker ikke annet arbeid i styret.
•    Øyvind Bore (har meldt interesse for styreverv)
•    Vidar Aga og Lars Ove Lien var ikke på valg, og fortsetter ett år til.
Forslagene ble valgt enstemmig.
Mangler en kandidat. Styret prøver å finne kandidat til neste møte.
Grete Smistad ble gjenvalgt som revisor.
Endringer i styret skal meldes til Brønnøysundsregisteret.

6.    Saker til behandling:
a.    Forslag til økning av kontingent. Vedtatt å ikke øke med mindre det er krav fra kommune for å få støtte.
b.    Forslag til innføring av medlemskort. Vedtatt å ikke innføre dette, har ingen hensikt pr i dag.
c.    Nyttårsfyrverkeri.
i.    Mulig endring i regelverk, må få klarhet i dette før endelig avgjørelse.
ii.    Sjekke om andre velforeninger (Døle) vil være med.
iii.    Velforeningen bør forskuttere eller bidra helt med et beløp, for eksempel 5000,-kr.
iv.    Sende ut forespørsel når nyttårsaften nærmer seg om innbetaling fra interesserte.
v.    Oppskytingspunkt er fotballbanen.
vi.    Vidar Svendsen innkalles til høstens styremøte for avklaringer.
d.    Erstatte St.Hans-feiring med gatefest annet tidspunkt på vår/sensommer.
i.    Dersom gate skal sperres av, må kommunen kontaktes for evt godkjenning.
ii.    Begynne tidlig (ettermiddag) for å ha med ungene.
iii.    Evt bruke fotballbanen.
iv.    Styret bidrar med å få på plass utstyr (griller, evt bord), alle interesserte tar med mat og drikke, stoler og bord.
v.    Tidspkt settes senere.
e.    Evt.
i.    Husk å sende søknad til kommunen om tilskudd.
ii.    Be kommunen om mer grus til fotballbanen.
iii.    Sørg for å få mer informasjon ut.
1.    Velforeningen har fått eget område på www.kolnesnett.no.  Alle møtereferater fra 2009 er lagt ut.

2.    Informasjon på giro for kontingent.

3.    Facebook.
iv.    Altibox
1.    Hest er steg 2 i evt utbygging. Gå ut med informasjon om dette (facebook og nettside). Det kreves et visst antall kontrakter (50%) for at utbygging skal påbegynnes. Styret tar kontakt med Haugaland Kraft (leverandør) for å få startet prosessen snarest.
v.    Styret må følge opp brev fra kommunen.
vi.    Sandkasser på ubrukte lekeplasser bør fjernes på neste dugnad.
vii.    Styret må sjekke opp muligheter for katteinnsamling.
viii.    Oppmode om sterilisering av katter.
ix.    Oppmode om at hundepassere/-eiere bruker ”hundeposer”.
x.    Informasjon om småbarnstreff på grendahuset onsdager kl. 11.

Hele årsmøtereferatet 2010 med innkalling

Referat fra årsmøtet 2009