Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:Årskalender for Kolnes

Måned

Aktivteter

Ansvarlig

Januar

 

 

 

Februar

Årsmøte Kolnes Grendautvalg
Årsmøte Kolnes skolekorps og drill


Kolnes grendautvalg
Kolnes skolekorps og drill

Mars

Drillkafé
Årsmøte Kolnes IL
Kolnes Drill
Kolnes IL

April

Kolnestrimmen Kolnes IL

Mai

Teaterforestilling Kolnes barne- og ungdomsteater

Kolnes Grendahus

Juni

Tine Fotballskole

Kolnes IL

Juli

August

Aktivitetsdag for alle Kolnes IL

September

Gatecup i fotball

 

Kolnes IL

 

 

Oktober

TV-aksjonen
Kolnesutstillinga
Kolnes IL
Kolnes Grendahus

November

Musikk-kafé

 

Kolnes Skolekorps

 

Desember

Nissemarsj

Teaterforestilling 

Juletrefest

Kolnes IL

Kolnes barne- og ungdomsteater
Kolnes Grendahus

Faste aktiviteter

Lag/forening

Aktiviteter

Kolnes IL, kolnesil.no

Fotball, idrettsskole, innebandy, HU-håndball og trim

Kolnes Skolekorps og Kolnes Drillkorps

Korpsøvelse, drilltrening, turer, konserter  og oppvisninger

Kolnes Grendahus, kolnes-grendahus.no

Utleie av lokaler

Kolnes Bedehus/Norheim menighet

Mandagsprell, fredagklubb, gudstjenester på Grendahuset.


Sanitetsforeningen

Medlemsmøter og arrangementer