Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2010

Onsdag 27. januar kl 19.30 på Grendahuset

Protokoll
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Godkjent uten kommentarer

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

 • Grete Smistad valgt til møteleder
 • Idar Skarstein og Elin Salvesen valgt til referenter

 • Anita Pedersen og Odd Petter Haugen valgt til å signere protokollen

3. Styrets årsberetning

 • Godkjent

4. Andre innkomne saker

 • Ingen innkomne saker

5. Styrets forslag til regnskap 2009

 • Regnskap revidert og funnet OK
 • Godkjent uten kommentarer

6. Styrets forslag til budsjett 2010

 • Enstemmig vedtatt

7. Fastsetting av arbeidsplan for 2010

 • Arbeidsplan vedtatt enstemmig

8. Valg

 • Styreleder
  • Grete Smistad valgt for ett år.
 • Styremedlemmer
  • Anita Pedersen valgt for to år
  • Odd Petter Haugen valgt for to år
  • Idar Skarstein valgt for to år
 • Varamedlemmer
  • Jan Steffensen valgt for ett år

9. Valg av revisor

  • Jorunn Risanger valgt til revisor

10. Eventuelt

 • Skal vi være representert.i grendahusstyret som observatører? Uttalt på møtet: Vi kan bytte på å være til stede. Viktig å holde kontakten mellom de ulike organisasjonene
 • Forslag om møte første onsdag i måneden. 3.3, 7.4, 5.5, 2.6. Fastsettes av styret.


27.01.10 Elin Salvesen, referent