Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

Grendautvalget har avholdt årets årsmøte. Les protokollen, årsmelding og regnskap/budsjett her.

Grete Smistad er gjenvalgt som leder i Kolnes Grendautvalg for ett år. 

Her finner du:
Protokoll fra årsmøtet. 
Årsmelding
Budsjett

Regnskap