Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Engasjement og gode innspill

Karmøy kommunes folkemøte på Kolnes 19.3 samlet rundt 40 personer på klubbhuset til Kolnes IL. Representantene fra kommunen kunne dra hjem med en rekke gode forslag og innspill til kommuneplanen som skal rulleres.

Kommuneplanen til Karmøy kommune legger føringer for utviklingen på ulike områder, og i forbindelse med rullering av planen inviterer kommunen til folkemøter i de ulke sonene.